Co to jest FOGRA39?

Co to jest FOGRA39?

FOGRA39 (nie profil Fogra39) jest standardem technologicznym zawierającym dane opracowane przez niemiecki instytut badawczy Fogra (www.fogra.org) w 2006 r.

fogra 39 - dane
Fogra 39 dane

Dane zostały zapisane w rejestrze charakterystyk ICC (International Color Consortium). Zebrane charakterystyki dotyczą typowego wydruku kolorowego wykonanego techniką offsetową na błyszczącym lub matowym papierze uszlachetnianym powierzchniowo (coated), zgodnie z normą .

Inne organizacje zajmujące się tworzeniem charekterystyk procesów drukowania, to CGATS, Ifra, TC130 Japan National Committee i System Brunner.

FOGRA39, podobnie jak inne zarejestrowane zestawy danych, dotyczy wartości CMYK i ich wartości w układach cie XYZ i CIELAB. Dane są wynikiem „wygładzenia” wielu pomiarów w celu osiągnięcia lepszej charakterystyki reprodukcji. Na podstawie tych danych powstał profil kolorystyczny CoatedFOGRA39.icc – znany od wielu lat użytkownikom pakietu Adobe.

Profil ICC wykonany przy użyciu danych charakterystyki FOGRA39 służy do definiowania kolorów projektu, który ma być wydrukowany zgodnie z zadanymi warunkami druku. Dokument w RGB może zostać przekonwertowany na CMYK przy użyciu tego profilu lub profil może być wybrany jako docelowy (OutputIntent) w pliku PDF/X wysyłanym do drukarni. Może być również używany w celu przygotowania próby kolorów (hard copy proof), jak i dla symulacji na ekranie odpowiedniego monitora (soft proof).

Ponieważ istnieją różne sposoby tworzenia profilu koloru, dla każdego zestawu danych (jak FOGRA39) możliwe jest utworzenie wielu profili ICC o zmienionych niektórych cechach, np. różnica w  możliwościach tworzenia czerni.

Inne znane profile ICC, które zostały wykonane na bazie danych FOGRA39, to np. ISOcoated_v2_eci.iccISOcoated_v2_300_eci.

Ostatnio instytut Fogra opracował standardy (zestawy danych) FOGRA51 (dla powlekanych) i FOGRA52 (dla nie powlekanych) papierów bezdrzewnych, które mogą być używane zamiast starszego standardu FOGRA39. Nowy standard jest zgodny z warunkami pomiarowymi ISO 13655:2009 M1 i zawiera informacje na temat ilości wybielaczy optycznych w podłożu. Zestaw danych FOGRA51 jest dostępny zarówno w wersji kolorymetrycznej, jak i spektralnej.

Nowe profile kolorów bazujące na danych Fogra:

PSO Coated v3.icc – bzauje na FOGRA51

PSO Uncoated v3.icc – bazuje na FOGRA52


Zapytaj o szczegóły

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości