Acrobat Pro – formularze elektroniczne

Formularze interaktywne

Adobe Acrobat pozwala na tworzenie interaktywnych formularzy PDF . Dowolny dokument np skanowany, pdf, Word lub Excel możesz szybko zamienić na atrakcyjny interaktywny formularz w formacie PDF.
Rozsyłanie i zbieranie odpowiedzi jest automatyczenie. Zawsze wiesz kto wypełnił i odesłał a kto zwleka i wymaga przypomnienia. Nowa usługa Adobe Document Cloud pozwala wykonać wiele czynności szybciej i prościej.

Czego się nauczysz

Tworzenia formularzy elektronicznych od podstaw oraz na podstawie gotowych dokumentów. Rozpowszechniania i zbierania odpowiedzi. Zarządzania udostępnianymi dokumentami.

Program szkolenia

Elementy formularza

 • Przyciski
 • Pola wyboru
 • Listy kombinowane
 • Pola list
 • Pola tekstowe
 • Pola z kodem kreskowym

Tworzenie pól formularza

 • Tworzenie nowego pola formularza
 • Rozmieszczanie pól formularza na siatce
 • Kopiowanie pola formularza
 • Zaznaczanie wielu pól formularza
 • Ustawianie nawigacji dla pól formularzy
 • Tworzenie, testowanie i edycja pól z kodem kreskowym

Testowanie Działania pól formularzy

 • Informacje o właściwościach pól formularzy
 • Modyfikowanie właściwości pól formularzy
 • Określanie kolejności obliczeń w polach formularza
 • Ponowne definiowanie domyślnych właściwości pola formularza

Przyciski

 • Informacje o przyciskach
 • Dodawanie przycisku do formularza
 • Zmiana wyglądu przycisków
 • Edycja przycisku

Rozpowszechnianie formularzy

 • Formularz w witrynie Acrobat.com
 • Wyślij formularz jako załącznik
 • Wyślij formularz, korzystając z folderu sieciowego lub serwera

Zbieranie danych formularza

 • Zbieranie danych przesłanych przez użytkowników
 • Kompilacja danych formularza
 • Dodawanie danych użytkowników do istniejącego pliku odpowiedzi
 • Eksportowanie danych użytkowników z pliku odpowiedzi
 • Moduł śledzący formularze

Ikony Acrobat form