Książki elektroniczne – ePub klasyczny

Książka elektroniczna – ePub

Adobe InDesign umożliwia tworzenie estetycznych i atrakcyjnych publikacji przeznaczonych do wyświetlania na ekranie tabletów i innych urządzeń mobilnych. Pozwala też łatwo zarządzać formatowaniem tekstu tak by dopasowywać układy, aby wyglądały wspaniale na różnych rozmiarach ekranów i w różnych orientacjach.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przygotowania książek elektronicznych ePub ze swobodnym przepływem tekstu.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności o przygotowanie zaawansowanych publikacji w formacie elektronicznej książki.

Czego się nauczysz

Praktycznego przygotowania publikacji książki czytanej na urządzeniach mobilnych tj.: czytniki eBook, tablety i telefony oraz komputery.

Program

Informacje ogólne

 • Czytelnictwo elektroniczne w Polsce i na świecie teraz i w przyszłości
 • Urządzenia, platformy i programy służące do czytania wydań elektronicznych

Planowanie pracy

 • Masz gotowy skład książki do druku
 • Tworzymy skład od podstaw
 • Przygotowanie tekstów, tabel, wzorów, zdjęć, rysunków
 • Wybór oprogramowania

Format publikacji i plików w niej zawartych

  • Format publikacji
  • Formaty plików, rozdzielczości i przestrzenie barw
  • Specyficzne wymagania czytników elektronicznych
  • Skrypty i dodatki

Skład publikacji

 • Praca ze stylami znakowymi, akapitowymi i obiektowymi
 • Tworzenie przypisów i odnośników
 • Tworzenie indeksu
 • Prawidłowe umieszczanie plików graficznych
 • Przygotowanie książki
 • Tworzenie spisu treści

Eksport publikacji

 • Eksport pliku do formatu epub
 • Możliwości i ograniczenia modułu eksportu
 • Sprawdzenie na czytniku wszystkich ważnych opcji

Edycja pliku epub

 • Budowa i zawartość pliku epub
 • Organizacja elementów i wzajemne powiązania
 • Modyfikacja gotowego pliku epub
 • Edycja i uzupełnianie metadanych
 • Tworzenie i edycja spisu treści
 • Dodawanie i modyfikacja okładki

Sprawdzenie poprawności pliku epub

 • Narzędzia sprawdzające poprawność pliku
 • Sprawdzanie na komputerze i urządzeniach mobilnych
 • Zabezpieczanie treści (kodowanie, znaki wodne) – omówienie

Epub_logo_color