ISO 32000-2 czyli PDF 2.0

ISO 32000-2 czyli PDF 2.0

Po dziewięciu latach pracy wyspecjalizowanej grupy ponad 40 ekspertów z całego świata format PDF doczekał się aktualizacji. Zapewne niewiele osób pamięta, że PDF został po raz pierwszy opublikowany i udostępniony przez firmę Adobe Systems w roku 1993. W sierpniu 2008 roku zatwierdzona została norma ISO 32000-1 oparta na wersji PDF 1.7 . Najnowszy standard PDF – 32000-2 (PDF 2.0) – The International Organization for Standardization (ISO) ogłosiła 2 sierpnia 2017 roku.

Obecne cechy formatu PDF

 • Zachowania wyglądu dokumentu, niezależnie od urządzenia, platformy i oprogramowania.
 • Wspólne edytowanie dokumentów z wielu lokalizacji lub platform‎.
 • Scalanie zawartości z różnych źródeł — sieci web, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, skanów, zdjęć i grafiki — w jednym dokumencie.
 • Zabezpieczenia i uprawnienia umożliwiające autorowi zachowanie kontroli nad dokumentem.
 • Podpisy cyfrowe w celu poświadczania autentyczności.
 • Dostępność treści dla osób niepełnosprawnych.
 • Ekstrakcja i ponowne wykorzystanie treści do użytku z innych formatów plików i aplikacji.
 • formularze elektroniczne do zbierania i (lub) przesyłania danych.

Co się zmieniło?‎

‎PDF 2.0 wydaje się być nadal starym PDF-em, ponieważ jego najważniejsze ulepszenia są najmniej widoczne. Standard PDF 2.0 rozwiązuje niejasności, koryguje błędy i aktualizuje się do standardów. Mówiąc krótko, PDF 2.0 będzie łatwiejszy i mniej kosztowny we wdrożeniach dla programistów, co może poprawić obsługę technologii PDF na każdym poziomie.

Nowe funkcje

‎PDF 2.0 zawiera wiele całkowicie nowych funkcji i ulepszeń:‎

 • ‎ Zabezpieczone pliki PDF mogą zawierać niezabezpieczone dokumenty np. MS Word. Co pozwala w łatwy sposób odczytać „zaszytą” zawartość pliku.
 • ‎Wsparcie multimedialnych adnotacji, danych geoprzestrzennych i formatów 3D.‎
 • ‎Możliwość włączenia maszynowego odczytu metadanych z plików dołączonych do pliku PDF.‎
 • ‎ Gruntownie zmieniono zasady oznakowanego pliku PDF; wprowadzono wsparcie dla obszarów nazw, MathML oraz wskazówki obsługi i wymowy. W rezultacie pliki będą bardziej dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • ‎Zaktualizowano funkcje podpisu cyfrowego w celu sprostania najnowszym standardom.
 • Nowe możliwości weryfikacji podpisanych cyfrowo dokumentów PDF.
 • ‎Najnowszy PDF obsługuje 256-bitowe szyfrowanie AES.

Ulepszenia istniejących funkcji‎

‎PDF 2.0 zawiera znaczne ulepszenia dotychczasowych funkcji:

 • ‎Przezroczystość i tryby mieszania (jasność, mnożenie itp.) jako atrybuty adnotacji‎.
 • ‎Wielokąty i krzywe jako rzeczywiste ścieżki‎.
 • ‎Certyfikaty oparte na ECC‎.
 • ‎Hasła ze wsparciem dla Unicode‎.
 • ‎Rozszerzenie wymagań dokumentu‎.
 • ‎Miniatury plików osadzonych‎.
 • ‎GoToDp i funkcje związanie z multimediami‎.
 • ‎Rozszerzenie pola podpisu (wyglądu) i wartości podpisu‎.
 • ‎Pomiary 3D i rozszerzenia umożliwiające oglądanie obiektów 3D z obsługą przezroczystości‎.

‎Funkcje odrzucone lub zastąpione nowymi

ISO 32000-2 jest pierwszą specyfikacją PDF opracowaną w całości według wytycznych. Obsługuje zastrzeżone technologie i zapewnia równe szanse dla dostawców oprogramowania oraz do tworzenia, wyświetlania, edycji lub innych sposobów przetwarzania plików PDF. Ponadto podczas modernizacji formatu komitet ISO postanowił usunąć niektóre starsze cechy formatu w celu łatwiejszej implementacji oprogramowania. Zmiany obejmują:‎

 • ‎Renderowanie XFA.
 • ‎Zastąpienie dodatków film i dźwięk przez opcje multimedialne‎.
 • ‎Funkcje dla filmu i dźwięku ­­– z­­astąpione przez obsługę multimediów.
 • ‎Słownik‎ par zmiennych (Info dictionaries).
 • ‎Ograniczenia dla technologii dostępu za pomocą DRM‎.
 • ‎Zmienna ProcSet‎.
 • ‎Specyfikacje plików specyficznych dla systemu operacyjnego.
 • ‎Nazwy dla XObject i czcionki‎.
 • ‎Tablice z trybów mieszania‎.
 • ‎Alternatywne prezentacje‎.
 • ‎Open prepress interface (OPI)‎.
 • ‎CharSet (dla czcionek T1)‎.
 • ‎CIDSet (dla czcionek CID)‎.
 • ‎Preferencje podglądu dla cech prepress (obszar przycięcia, spadu, itp.)‎.
 • ‎Filtry podpisu ADBE.PKCS7.SHA1 i adbe.x509.rsa_sha1‎.
 • ‎Szyfrowanie plików FDF‎.
 • ‎Podpisy.

‎Posumowanie‎

‎Po 10 latach rozwoju w PDF 2.0 wprowadzono zarówno ewolucyjne, jak i rewolucyjne zmiany w specyfikacji:

 • ‎Ewolucyjne‎‎, bo w jednej aktualizacji PDF 2.0 podnosi możliwości formatu PDF przy jednocześnie rozszerzonej dokumentacji i mniejszej liczbie niejasności‎.
 • ‎Rewolucyjne‎‎, ponieważ PDF 2.0 udostępnił np. zaawansowane możliwości i ułatwienia dostępu, modele 3D, wsparcie najnowszych technologii podpisu cyfrowego, osadzanie plików i inne – wszystkie w tym samym pliku.‎

‎Zatem oprócz podstawowych, znanych funkcji PDF 2.0 rozszerza i usprawnia format o nowe zastosowania, możliwości i przepływ pracy.‎

Czekamy na pierwsze PDF 2.0.

 


Leave a Reply

Zapytaj o szczegóły

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości