Adobe Illustrator

Program nr 1 w tworzeniu grafiki

Adobe Illustrator to  jeden z  najpopularniejszych i  najbardziej cenionych programów do  edycji grafiki wektorowej. Został zaprojektowany pod kątem projektowania i  tworzenia ilustracji. Szkolenie ma  umożliwić każdemu nowemu użytkownikowi programu Illustrator przygotowanie profesjonalnych grafik, ilustracji i  projektów. Kurs obejmuje zaawansowane opcje rysowania, malowania używając efektów malarskich, tworzenia skomplikowanych kształtów. Poznasz zasady pracy z  tekstem, a  precyzyjne ustawienia typograficzne wzbogacą każdy projekt.

Jeśli potrzebujesz przygotować logotypy, ilustracje lub piktogramy, zaproszenia, wizytówki lub ulotki to  szkolenie dla Ciebie.

Nie musisz mieć doświadczenia, aby wziąć udział w tym szkoleniu.

Dla osób z  pewnym doświadczeniem w pracy z  programem Illustrator (lub CorelDRAW), którzy chcą uzyskać więcej z  tym niezwykle wszechstronnym programem proponuję szkolenie zbudowane na  miarę potrzeb. Zaprojektowane tak, aby umożliwić Ci zrealizować swój twórczy i  produktywny potencjał.

Możesz się dowiedzieć o  maskach, zalewkach (trapping), ścieżkach złożonych, wykresach. Poznasz symbole, desenie i  potęgę palety wygląd. To  wszystko wzbogacone pracą na  warstwach i  w  obszarach roboczych.

Ponadto  na  szkoleniu poznasz jak współpracować z  innymi aplikacjami Adobe. Przeglądać i  pobierać czcionki z  serwisu Typekit. Wyszukiwać materiały (zdjęcia grafiki i  filmy) w  Adobe Stock. Tworzyć biblioteki i  uzupełniać je  elementami stworzonymi samodzielnie lub w  zespole. Wypróbujesz tworzenia w  aplikacjach mobilnych jak Capture, Draw.

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • Dostosowania programu i narzędzi do własnych potrzeb
 • Pracy z plikami Ai, PDF, SVG i EPS
 • Zapisu efektów swojej pracy w różnych formatach
 • Tworzenia obiektów wektorowych
 • Rysowania, edycji i usuwania ścieżek
 • Technik przekształcania i rozmieszczania obiektów
 • Grupowania i edycji elementów grupy
 • Stosowania próbek kolorów, gradientów i wzorków
 • Użycia pędzli oraz symboli
 • Umieszczania zdjęć oraz innych grafik
 • Przekształcania zdjęć w grafikę wektorową
 • Umieszczania i edycji tekstów oraz ustawień typograficznych
 • Tworzenia rysunków wektorowych (infografiki), logotypów, ikon i piktogramów
 • Szybkiego zapisywania projektów dla potrzeb publikacji mobilnych lub internetowych
 • Tworzenia reklam, ulotek, etykiet, wizytówek, opakowań
 • Skrótów klawiaturowych

Program szkolenia

Illustrator ustawienia

 • Adobe Creative Cloud
 • Preferencje ogólne
 • Obszary robocze – narzędzia i palety

Grafika wektorowa

 • Zalety i wady grafiki wektorowej
 • Grafika wektorowa zastosowania
 • Narzędzia do pracy z grafiką wektorową

Nowy dokument

 • Rodzaje dokumentów
 • Definiowanie obszaru roboczego
 • Zarządzanie wielkością obszaru roboczego
 • Tryby koloru

Podstawowe kształty wektorowe

 • Kwadraty, prostokąty, wieloboki i gwiazdy
 • Precyzyjne tworzenie wybranych kształtów
 • Kształty zmienne
 • Zaokrąglanie narożników
 • Opcje kształtów i ścieżek (obrys, wypełnienie, narożniki)

Zaznaczanie obiektów

 • Czarna strzałka, biała strzałka, lasso
 • Zaznaczanie podobnych elementów
 • Opcje narzędzi zaznaczania
 • Menu zaznaczania
 • Warstwy

Przekształcenia obiektów

 • Skalowanie
 • Obracanie
 • Obrys i opcje obrysów
 • Swobodne przekształcenia
 • Szybkie ponowne przekształcenia

Łączenie obiektów

 • Grupowanie i edycja grupy
 • Generator kształtów (Shape Builder)
 • Spawanie przycinanie dzielenie (Pathfinder)

Rysunki odręczne

 • Krzywe Béziera (Pen)
 • Narzędzie Krzywizna / Curvature
 • Rozpoznawanie kształtów odręcznych
 • Ołówek
 • Rysowanie i wygładzanie ścieżek i łączenie ścieżek
 • Pędzel
 • Różne typy pociągnięć pędzlem
 • Biblioteka pędzli
 • Pędzel obszaru Kropla/Blob Brush
 • Tworzenie własnych pędzli

Wyrównywanie i rozkład obiektów

 • Wyrównywanie
 • Rozmieszczanie względem siebie
 • Rozstawienie względem wskazanego elementu
 • Ustawienia odstępów

Kolor

 • Przestrzenie barwne RGB, CMYK, HSB, Skala szarości
 • Tworzymy i modyfikujemy kolory
 • Próbki kolorów
 • Biblioteki kolorów i farb (Pantone)
 • Zestawy kolorystyczne – Adobe Color
 • Zmiana kolorystyki

Teksty

 • Wpisywanie i umieszczanie tekstów
 • Point tekst i tekst w bloku tekstowym
 • Formatowanie znaków i akapitów
 • Czcionki – rodzaje
 • Czcionki z biblioteki Typekit
 • Glify
 • Tekst na ścieżce
 • Wypaczenie linii tekstu (Warp, Mesh)
 • Ręczne przestawianie znaków (Touch Type)
 • Zamiana tekstu na krzywe

Grafika pikselowa w illustratorze

 • Import zdjęć i grafiki bitmapowej
 • Rozmiar, rozdzielczość i tryb koloru
 • Elementy połączone (linked) i osadzone (embedded)
 • Zarządzanie elementami bitmapowymi – podmiana, uaktualnianie połączenia

Maski

 • Tworzenie maski
 • Edycja maski oraz jej zawartości
 • Usuwanie maski

Przekształcanie grafiki pikselowej w  wektorową

 • Zasady wektoryzacji
 • Ustawienia i opcje

Efektów specjalne

 • Nadawanie i edycja efektów
 • Atrybuty wyglądu (Apperance)
 • Style graficzne
 • Rozwinięcie efektu na składowe elementarne

Symbole

 • Używanie symboli
 • Edycja symboli
 • Zarządzanie symbolami
 • Narzędzi pracy z symbolami
 • Tworzenie własnych symboli
 • Biblioteki symboli

Zapisywanie pracy i eksport do innych formatów

 • Format AI a PDF – zasady wyboru
 • Zapis w formacie SVG
 • Zapis w formacie EPS
 • Eksport plików do innych formatów

Ikona AI