Fogra 39

Fogra 39

Większość osób związanych z przygotowanie do druku powinna znać hasło – Fogra 39. Jest ono bowiem typowym ustawieniem wyjściowym CMYK (o ile w ustawieniach koloru wybrano Europę) programów graficznych firmy Adobe.

Mamy tu odczynienia z profilem koloru Caoted Fogra39 – czyli opisem zakresu możliwych do odwzorowania barw przy druku w technologii offsetowej – arkuszowej, na papierze uszlachetnianym powierzchniowo – coated ~ „kredowym”. Ale skąd się wziął ten profil?

Badania

FOGRA39 (nie profil Coated Fogra39) jest standardem technologicznym zawierającym dane opracowane przez niemiecki instytut badawczy Fogra (www.fogra.org) w 2006 r.

fogra 39 - dane
Fogra 39 dane

Dane zostały zapisane w rejestrze charakterystyk ICC (International Color Consortium). Zebrane charakterystyki dotyczą typowego wydruku kolorowego wykonanego techniką offsetową na błyszczącym lub matowym papierze uszlachetnianym powierzchniowo (coated), zgodnie z normą.

Inne organizacje zajmujące się tworzeniem charakterystyk procesów drukowania, to CGATS, Ifra, TC130 Japan National Committee i System Brunner.

FOGRA39, podobnie jak inne zarejestrowane zestawy danych, dotyczy wartości CMYK i ich wartości w układach cie XYZ i CIELAB. Dane są wynikiem „wygładzenia” wielu pomiarów w celu osiągnięcia lepszej charakterystyki reprodukcji. Na podstawie tych danych powstał profil kolorystyczny Coated

plik profilu coated fogra39 w systemie windows
widok pliku profilu coated fogra39 w systemie windows

FOGRA39.icc – znany od wielu lat użytkownikom pakietu Adobe.

Profil ICC – Coated Fogra 39

Standard FOGRA39 służy do definiowania kolorów projektu, który ma być wydrukowany zgodnie z zadanymi warunkami druku. Elementy dokumentu zapisane w RGB mogą zostać przekonwertowany na CMYK przy użyciu tego profilu – stosując ustawienia z pakietu Adobe – [Press Quality]/[Jakość drukarska] / [PDF X-1a], lub profil może być wybrany jako docelowy (OutputIntent) przy zapisie w pliku PDF/X-4 wysyłanym do drukarni. Może być również używany w celu przygotowania próby kolorów (hard copy proof), jak i dla symulacji na ekranie odpowiedniego monitora (soft proof).

Ponieważ istnieją różne sposoby tworzenia profilu koloru, dla każdego zestawu danych (jak FOGRA39) możliwe jest utworzenie wielu profili ICC o zmienionych niektórych cechach, np. różnica w możliwościach tworzenia czerni. Zatem Coated Fogra39 – to profil ustawień koloru CMYK dostarczany z pakietem firmy Adobe.

Inne popularne profile ICC, które zostały wykonane na bazie danych FOGRA39, to np: ISOcoated_v2_eci.iccISOcoated_v2_300_eci.

Zastosowanie

Obawiam się, że zakres stosowania profilu CoatedFogra39 jest szerszy niż by tego chcieli twórcy! To wszystko za sprawą firmy Adobe która to ustawia go jako domyślnie w swoich aplikacjach. Niemniej, jeśli planujesz wydrukować ulotkę, broszurę itp. na papierze „kredowym” to można przyjąć, że wybrałeś poprawnie. Jednym z najlepszych przykładów stosowania standardu Fogra39 są okładki powszechnie znanego magazynu Twój Styl. Drukowane są według profilu ISOcoated_v2_eci.iic. Uwaga – zewnętrzne strony są lakierowane co może wpłynąć na ocenę wyniku działania profilu. Niemniej, jeśli wasz projekt obejmuje również lakierowanie – to zewnętrzne strony mogą być pomocne.

Porównanie

Na poniższych ilustracjach zamieszczam porównanie CoatedFOGRA39 z AdobeRGB.

AdobeRGB to Fogra39 widok 2D
Porównanie profili AdobeRGB z CoatedFOGRA39 w widoku 2D

Jak można zobaczyć Fogra39 ma znacznie mniejszy zakres barwny. Niemniej, czyste farby CMY są poza zasięgiem profilu AdobeRGB! Sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli porównamy sRGB do CoatedFOGRA39. Braki w zakresie barw sRGB w stosunku do podstawowych farb CMY są jeszcze większe! Przedstawia to ilustracja poniżej.

sRGB do CoatedFOGRA39
Porównanie profili sRGB z CoatedFOGRA39 w widoku 3D

Wyraźnie widać, że z nawet bardzo dobrego zdjęcia w zakresie sRGB nie osiągniemy pełnych możliwości profilu Fogra39. Wskazane jest konwertowanie do co najmniej AdobeRGB i „podkęcenie” kolorów. 

Następcy Fogra 39

Jak nietrudno zauważyć standard ma już swoje lata a badania trwają, zatem mamy też nowe standardy.

Fogra opracował standardy (zestawy danych) FOGRA51 (dla powlekanych) i FOGRA52 (dla nie powlekanych) papierów bezdrzewnych, które mogą być używane zamiast starszego standardu FOGRA39. Nowy standard jest zgodny z warunkami pomiarowymi ISO 13655:2009 M1 i zawiera informacje na temat ilości wybielaczy optycznych w podłożu. Zestaw danych FOGRA51 jest dostępny zarówno w wersji kolorymetrycznej, jak i spektralnej.

Nowe profile kolorów bazujące na danych Fogra:

PSO Coated v3.icc – bazuje na FOGRA51

PSO Uncoated v3.icc – bazuje na FOGRA52

Więcej na temat PSO Coated v3 i PSO Uncoated v3 w kolejnym artykule.


Zapytaj o szczegóły

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości