Wszechstronne narzędzie do publikacji

InDesign to  zaawansowany program do składu publikacji. Pozwala łatwo i  szybko dostarczać piękne i  bardzo wyszukane dokumenty do druku i publikacji elektronicznych. Szkolenie koncentruje się na  budowaniu układ dokumentu od  podstaw. Kolejno przechodzimy do  bardziej zaawansowanych projektów i  precyzyjnej kontroli typograficznej. Pracujemy z  warstwami, tworzenia dokumentów wielostronicowych oraz wykorzystujących żywą paginę.

Nie musisz mieć doświadczenia , aby wziąć udział w tym kursie.

Dla osób z pewnym doświadczeniem w  pracy z programem InDesign, którzy chcą uzyskać więcej z tym niezwykle wszechstronnym programem proponuję szkolenie zbudowane na  miarę potrzeb. Zaprojektowane tak, aby umożliwić Ci zrealizować swój twórczy i  produktywny potencjał.

Poznasz zaawansowane techniki manipulacji tekstem, pracy z tabelami, stosowanie elementów z bibliotek obiektów. Dowiesz się jak stosować zaawansowane opcje przezroczystości oraz skrypty usprawniające często wykonywane zadania.

Zainteresują Cię zapewne kwestie dopasowania kolorów do druku jak i przygotowania produkcyjnych plików PDF. Poznasz także istotne w InDesign skróty klawiaturowe oraz zarządzania elementami składającymi się na projekt.

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • Tworzenia różnego typu dokumentów tj.: reklam prasowych, ulotek, broszur, wielostronicowych folderów reklamowych
 • Podstaw projektowania układu strony
 • Poprawnego formatowania tekstów i akapitów
 • Podstawowych zasad składu dla języka polskiego
 • Sprawdzania jakości(poprawności) importowanych tekstów i plików graficznych
 • Projektowania stron i układu stron wzorcowych
 • Tworzenia wielostronicowych dokumentów
 • Zasad obłamywania grafiki tekstem
 • Tworzenia styli znakowych, akapitowych i obiektowych
 • Tworzenia prostych styli GREP
 • Stosowania skryptów przyspieszających pracę
 • Zastosowania motywów kolorystycznych i poprawnego tworzenia próbek kolorów
 • Pracy z farbami specjalnymi PANTONE™
 • Sprawdzania poprawności przygotowanego dokumentu
 • Sprawdzania zgodności kolorystycznej z określonymi profilami druku – SoftProof
 • Zapisywania i archiwizacji pracy
 • Tworzenia produkcyjnych plików PDF zgodnych z wymaganiami wydawniczymi
 • Eksportowania efektów pracy do innych formatów np: ePub, SWF, EPS
 • Publikacji internetowej – Publish Online

Program szkolenia

Preferencje programu i dokumentu

 • optymalne ustawienia preferencji programu
 • ustawienia specyficzne dla dokumentu – Document Setup
 • ustawienia przestrzeni barwnej programu – Color Settings

Obszar roboczy programu

 • ustawianie palet
 • praca z narzędziami
 • korzystanie z menu kontekstowego

Dokument, układ strony, dopasowania

 • tworzenie nowego dokumentu
 • miary i jednostki miar
 • zróżnicowane rozmiary stron
 • tworzenie, edytowanie i wykorzystywanie stron wzorcowych
 • umieszczanie tekstu i grafiki
 • uproszczone manipulowanie grafiką
 • dopasowanie grafiki do ramki
 • siatki
 • dodawanie linii pomocniczych
 • inteligentne linie pomocnicze – Smart Guides
 • opcje podglądu dokumentu
 • wzorce dokumentów

Ramki i obiekty

 • narzędzia selekcji i selekcji zawartości
 • zmiana rozmiarów i kształtów ramek
 • tworzenie ramek o złożonych kształtach
 • efekty aktywnego narożnika
 • narzędzie Odstęp
 • rysowanie i kopiowanie wielu ramek na siatce
 • obłamywanie grafiki tekstem

Praca z wątkami tekstu

 • automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
 • akapity obejmujące wiele łamów lub je dzielących
 • zrównoważone kolumny
 • stosowanie stylów z importowanych plików
 • edytor tekstu

Zagadnienia typograficzne

 • stosowanie czcionek
 • zalety czcionek OpenType
 • formatowanie znaków
 • interlinia
 • kerning i światło
 • znaki specjalne – paleta Glyphs
 • formatowanie akapitów
 • odstępy przed i po akapicie
 • wyrównanie akapitu
 • inicjały
 • tabulatory
 • numerowanie i wypunktowanie
 • ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
 • wyrównywanie i justowanie
 • style znakowe i style akapitowe
 • style GREP

Kolor

 • dodawanie kolorów do listy próbek
 • próbki w panelu Sterowanie
 • nadawanie kolorów obiektom
 • tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych
 • kolory dodatkowe i farby specjalne
 • używanie kolorów z grafiki importowanej

Tabele

 • importowanie tabeli z zewnętrznych programów (MS Word, MS Excel)
 • tworzenie tabeli z tekstu
 • wybór i edycja tabeli
 • formatowanie tabeli
 • obrysy i wypełnienia
 • parametry komórki i tabeli

Tworzenie grafiki wektorowej w InDesignie

 • rysowanie ścieżek narzędziem piórko i ołówek
 • zmiana wyglądu typowych kształtów
 • umieszczanie tekstu na krzywych
 • parametry wypełnienia i obrysu
 • funkcje logiczne na kształtach – Pathfinder

Grafika rastrowa w InDesign

 • rodzaje plików – zalety i wady niektórych formatów
 • modyfikacje wielkości i ich wpływ, na jakość publikacji
 • informacje o umieszczonej grafice – paleta Info
 • jakość podglądu umieszczonych plików
 • ilustracje linkowane i osadzone – paleta Links

Prace końcowe

 • zapisywanie pracy i tworzenie kompletu do archiwum
 • sprawdzanie poprawności pliku – Preflight
 • drukowanie dokumentów – parametry ustawień
 • eksport do formatu PDF – ustawienia
 • eksport do ePub
 • publikacja internetowa – Publish Online

Ikona ID