Publikacje elektroniczne

Przykładowe publikacje elektroniczne i HTML5

Projekty InDesign Publish Online

Ulotka promocyjna sklepu internetowego

Publikacja promocyjna Nikon

Projekty z urządzeń mobilnych lub przez przeglądarkę

Microsoft Sway

Adobe Spark

Publikacje ePub

ePub klasyczny

ePub stały układ strony „Fixet layout”